Program CPUP-dagar 10-11 oktober 2022

Plats: Stockholmsmässan i Älvsjö

Måndag 10 oktober
08.30 – 09.30 REGISTRERING – KAFFE – UTSTÄLLNINGSBESÖK

09.30– 11.00 Introduktion, kort CPUP-rapportering.
Plenum: Mina utmaningar på vägen till att bli socionom / Linnea Gunneflo

11.15 – 12.15 Parallella sessioner:
A. Ortopeder:
• Diskussion om operations- och röntgenuppföljningen i CPUP
• Operationspanorama vid CP i Sverige /Anna Telleus
B. Arbetsterapeuter: Diskussion om arbetsterapiformuläret i CPUP
C. Fysioterapeuter: Diskussion om fysioterapiformuläret i CPUP
D. Logopeder: Diskussion om logopedformuläret i CPUP
E. Neuropediatriker: Diskussion om neuropediatrikformuläret i CPUP
F. Ortopedingenjörer: Workshop om ortosformuläret
G. Vuxenuppföljningen:
• Exekutiva funktioner hos vuxna med CP / Lena Bergqvist
• Kognitionsbedömning av vuxna / Kristine Stadskleiv
H. Chefer: Erfarenhetsutbyte kring CPUP

12.15 – 13.30 LUNCH – UTSTÄLLNINGSBESÖK – POSTERUTSTÄLLNING

13.30 – 14.30 Parallella sessioner:
A. Crouch
• Referat av avhandling ”Knee flexion contracture and flexed knee gait in children with Cerebral palsy”/ Evelina Pantzar-Castilla. LÄS INTERVJU!
• Hur ska vi utvärdera gångförbättrande operationer? / Per Åstrand
B. Ortoser för övre extremiteterna hos barn och vuxna / Maggi Persson
C. Träning för barn i Sverige – hur ser det ut? / Katina Pettersson, Frida Degerstedt, Lena Hedström, Elisabet Rodby Bousquet. LÄS INTERVJU!
D. Genetik och annat nytt om CP-forskning / Kate Himmelmann

14.30 – 15.00 KAFFE – UTSTÄLLNINGSBESÖK – POSTERUTSTÄLLNING

15.00 – 17.00 Parallella sessioner:
A. Höftprevention – uppföljning – operationer
• Ska vi revidera höftuppföljningen i CPUP? / Gunnar Hägglund
• Guided growth som höftprevention /Per Åstrand
• Resultat av höftoperationer i CPUP /Nikos Kiapekos
Frakturpanorama vid CP. Riskfaktorer – screeningdiskussion /Gunnar Hägglund
B. Målinriktad träning / Lena Krumlinde Sundholm
C. Stående och sittande:
• Att stå – varför och hur får vi till ett bra stående? /Fredrik Bergljung, Michael Ceder
• Att sitta – varför och hur får vi till ett bra sittande för barn och vuxna? /Pekka Öhrling, Andreas Ingemarsson, Susanne Sandström, Elisabet Rodby Bousquet
D. Dysartri och dysfagi:
• Interventions for children and young people with dysarthria – are they worth a try? / Lindsay Pennington
• Dysfagi och nutrition hos vuxna med CP / Anita McAllister, Elisabet Rodby Bousquet
E. Intratekal baklofenpumpsbehandling, erfarenheter och resultat / Kate Himmelmann, Olof Cederblom Bjerin / Kate Himmelmann
F. Att växa upp med cerebral pares. En jämförelse mellan Sverige och Norge / CP Sverige

18.30 – MIDDAG MED UNDERHÅLLNING

Tisdag 11 oktober
08.30 – 09.15 Plenum: Speech, language and communication challenges in cerebral palsy and their impact on young people’s participation / Lindsay Pennington. LÄS INTERVJU!

09.15 – 10.00 Plenum: Hur ser det ut för vuxna med CP idag? / Elisabet Rodby Bousquet

10.00 – 10.30 KAFFE – UTSTÄLLNINGSBESÖK – POSTERUTSTÄLLNING

10.30 – 12.00 Parallella sessioner:
A. Rygg – skolios hos barn och vuxna
• Skoliosoperation av barn och vuxna med cerebral pares / Paul Gerdhem
• Korsettbehandling och riskfaktorer för skolios / Katina Pettersson
B . Spasticitet
• Spasticitet i CPUP/ Cecilia Lidbeck
• Botulinumtoxinbehandling I övre extremiteten / Jenny Hedberg-Graff
C. Dysartri
• LSVT vid dysartri / Helena Tegler
• Effekter av logopedisk behandling av barn med talstörning och CP / Anna Nyman
D. Transition från barn till vuxen och in i föräldralöshet / Henrik Passmark, Linda Sandström, Elisabet Rodby Bousquet
E. Tema: Vuxna med cerebral pares och kognition /
• Uppdatering CP Cog /Ann Alriksson Schmidt
• Kognition hos vuxna med cerebral pares /Caisa Hofgren

12.00 – 13.00 LUNCH – UTSTÄLLNINGSBESÖK – POSTERUTSTÄLLNING

13.00 – 14.30 Parallella sessioner:
A. CP- klassifikation i CPUP med hjälp av AI / Philippe Wagner
Diagnostik och tidiga åtgärder vid CP, före hab/på hab / Helena Magnusson, Kate Himmelmann
B. Gångmönster vid cerebral pares – klassifikation och klinisk nytta/ Tina
Andersson, Alexander Karlsson, Cecilia Lidbeck
C. Att vara vuxen och åldras med CP, vad är viktigt och hur går det?
• ICF core set for adults with CP / Suzie Noten
• Living conditions for Swedish adults with CP / Katina Pettersson
• Aging with cerebral palsy / Reidun Jahnsen
D. Transition från familjeperspektiv / Anna Myhrman, Susanne Sandström
E. Tema: Vuxna med cerebral pares och kognition /
• Dyskinetic cerebral palsy from a neuropsychological perspective. Roser Pueyo, Olga Laporta Hoyos, Julia Ballester Plane, University of Barcelona, Spain (Inspelad presentation, följd av livediskussion!)

14.30 – 15.00 KAFFE – UTSTÄLLNINGSBESÖK – POSTERUTSTÄLLNING

15.00 – 16.00 Parallella sessioner:
A. Operation och ortosbehandling vid valgusställning av foten
B. Fysioterapeutisk andningsvård vid Cerebral Pares, förebyggande och behandlande / Cia Mårtensson, Sofia Broman
C. Bridging the gap – paneldiskussion med forskare och vuxna med CP, vad vet vi om vuxna med CP och vad gör vi? / Mark P, Kristine S, Reidun J, Henrik P, Linda S, Elisabet RB
D. Tema: Vuxna med cerebral pares och kognition /
• Comparing self-report tools for assessing fatigue in adults with CP – Ro Robotham, University of Copenhagen, Denmark. LÄS INTERVJU!