Ny artikel: PPAS utvärderat för barn

PPAS

Elisabet Rodby Bousquet och medarbetare har validerat och reliabilitetstestat PPAS (Posture and Postural Ability Scale) för barn med cerebral pares. Artikeln är publicerad i Clinical Rehabilitation. Studien visade att PPAS har hög interbedömarreliabilitet och förmåga att påvisa posturala problem och asymmetrier hos barn klassificerade på olika GMFCS-nivåer. PPAS har i tidigare studie visat sig fungera bra även för vuxna med cerebral pares.

Vill du visa en POSTER på CPUP-dagarna?

Berätta om något utvecklings- eller forskningsprojekt, en uppsats, er verksamhet eller något annat som berör barn, ungdomar eller vuxna med Cerebral Pares! Du kan också använda posters du haft på andra konferenser under året. Postern ska dock inte ha ett kommersiellt syfte eller innehåll.

Välkommen att skicka in abstract för granskning, max 350 ord med titel, författare, bakgrund, metod, resultat och slutsats. Andra rubriker kan accepteras för t.ex. verksamhetsbeskrivningar. Språket kan vara svenska, norska, danska eller engelska.

Skicka in ditt abstract före den 22/9 2015 till: Lena.Krumlinde.Sundholm@ki.se

Besked om antagning kommer före den 6 okt.