Nytt om CPUP-dagarna: uppdaterat program

Programmet är nu kompletterat och uppdaterat. Det är bland annat inlagt mer tid för att diskutera de norska riktlinjerna för diagnostik och behandling av cerebral pares,  det är inlagt tid för diskussion om resultaten av enkätutvärderingen av behandlingsskillnader i Sverige och det är inlagt tid för chefsmöte. 

Allt om CPUP-dagarna, program, anmälan, praktisk information, etc.

Nya kliniska riktlinjer för diagnos och uppföljning av personer med CP 

NorCP har i samarbete med den norska CP-föreningen utarbetat evidensbaserade riktlinjer for för diagnostisering och uppföljning av personer med CP i Norge.  Riktlinjerna är uppdelade i 12 temaområden och vänder sig till professionen. Riktlinjerna kommer att presenteras och diskuteras vid CPUP-dagarna 7–8 oktober.
Läs mer om de nya riktlinjerna. 

Allt om CPUP-dagarna 7-8 oktober 2024, anmäl dig här!

Vad ska du föreläsa om på årets CPUP-dagar, Anna Nyman?

Vad ska du föreläsa om på årets CPUP-dagar, Anna Nyman, logoped, Karolinska Institutet?

– Jag kommer delta i en session om dysfagi, nutrition och risk för undervikt vid CP.

Fråga: Vad är det mest angelägna nu, som du ser det, att förbättra för personer med cerebral pares när det gäller att kunna kommunicera och som skulle vara viktiga åtgärder vid problem med ät- och sväljfunktionerna? 

Anna Nyman

-Dysfagi är tyvärr fortfarande underdiagnosticerat hos personer med CP. Svårigheter med att äta och dricka är en vanlig följd av CP, och kan i allra värsta fall få mycket allvarliga konsekvenser, men trots det är det många gånger som dysfagi inte identifieras.
Så en angelägen sak inom detta område är att se till att alla personer med CP erbjuds bedömning av ätande och drickande.

 Fråga: Finns det något annat inom ämnet som du vill peka på måste förändras? 

-Det är glädjande att logopeder sedan några år tillbaka är med och rapporterar in i CPUP. Jag tror att det kommer att göra att fler personer med CP får de bedömningar som behövs för att dysfagi ska kunna upptäckas.
Sedan finns det förstås alltid utmaningar i att se till att resurserna räcker till för att kunna göra dessa bedömningar över hela landet, så vården blir jämlik, avslutar Anna Nyman.

Anmäl dig till årets CPUP-dagar!
Anmälningsformulär, preliminärt program för CPUP-dagar 2024 och all annan information om årets konferens finns på sidan:
Allt om 2024 års CPUP-dagar

The Challenge, Workshop with Virginia Wright     

Welcome to register your interest in participating in The Challenge, in the fall of 2024.
This workshop will be of interest to pediatric physiotherapists who have clinical experience with using the Gross Motor Function Measure or other gross motor tests with ambulatory children with CP (those in GMFCS Levels I and II) and want to learn additional ways of assessing the gross motor movement of these children.

More information and link to registration
Workshop agenda, The Challenge with Virginia Wright

Mer om CPUP:s webbinarier

Anmäl dig till årets CPUP-dagar!

Det går nu att anmäla sig till CPUP-dagarna på Stockholmsmässan i Älvsjö 7 – 8 oktober 2024.
Vi har liksom tidigare år ett brett program med både plenumföreläsningar och flera parallella sessioner så att alla kan välja program efter intresse.  Programmet kommer att kompletteras!
Som vanligt kommer det att vara mycket tid för möten, diskussioner, poster- och utställningsbesök.
Nytt för i år är att det går att anmäla sig för endagsdeltagande. 

Preliminärt program, anmälan och praktisk information.
(Sidan ovan nås också från menyraden/Om CPUP eller från Anslagstavlan till höger.)

Utredning av behandlingsskillnader för korsettbehandling och botulinumtoxinbehandling i Sverige

Ett huvudsyfte med CPUP och andra nationella kvalitetsregister är att analysera och kartlägga behandlingsskillnader i landet med syftet att skapa en så jämlik vård som möjligt.  Vi ser i CPUP stora regionala skillnader för olika behandlingar. Vi vet ofta inte om en hög eller låg behandlingsfrekvens är det bästa. Samtidigt kan vi inte utesluta att skillnader kan bero på resursbrist eller organisatoriska skillnader med olika lätta behandlingsvägar etc.

Vi har valt att börja med att utreda varför vi har så stora behandlingsskillnader för korsettbehandling och botulinumtoxinbehandling. Vi skickar nu ut en kort enkät till kontaktpersoner för de aktuella yrkesgrupperna och hoppas på svar från er alla. 
Enkäterna finns även här.

Resultaten av enkäten kommer att redovisas och diskuteras vid CPUP-dagarna 7–8 oktober.