Mingel från CPUP-dagarna

Vad tycker du om CPUP-dagarna? Asia Noor, till vänster, och Amanda Bergquist, till höger, är båda fysioterapeuter inom vuxenhabiliteringen i Malmö och det här var första gången de var med om CPUP-dagarna. – Det är intressanta föreläsningar för oss som … Läs mer

Många uppskattade föredrag och diskussioner vid årets CPUP-dagar!

Logo CPUP Av de utvärderingssvar som hittills kommit framgår att CPUP-dagarna i Malmö var mycket uppskattade. Över 500 personer deltog. Genom fler parallella sessioner kunder programmet breddas och utvidgas.

Vi kommer att presentera intervjuer och referat från mötet på hemsidan. Handouts från föreläsningar kommer efterhand att läggas ut. Årsrapporten som delades ut vid mötet finns nu att läsa under Publikationer i listen ovan.

Läs mer