Ny doktorsavhandling med CPUP

omslag

Måns Persson Bunke, barnortoped i Lund, försvarade 6 november sin avhandling ”Hip and Spine in Cerebral Palsy”. Samtliga fyra delarbeten baseras på CPUP. De är publicerade och finns i Publikationslistan ovan. Avhandlingen kan hämtas HÄR. Måns har bland annat visat att vi med CPUP minskar antalet barn som drabbas av sk windsweptställning, att cirka 50% av alla barn i GMFCS V utvecklar uttalad skolios fram till 18-årsåldern, att PPAS (Posture and Posture Ability Scale) är en valid och reliabel metod även för barn samt att den kliniska ryggbedömningen som görs i CPUP är reliabel och att vi med den säkert identifierar barn som behöver utredas vidare med ryggröntgen.

Uppskattade CPUP-dagar

CPUP-loggaÅrets CPUP-dagar hölls i Sollentuna 2-3 november. Av de utvärderingssvar som hittills kommit var dagarna mycket uppskattade. Årsrapporten som delades ut vid mötet finns nu att läsa under Publikationer i listen ovan. Handouts från föreläsningar kommer efterhand att läggas ut, liksom tilläggsmaterial till årsrapporten. Nästa år kommer CPUP-dagarna att hållas på Stadionmässan i Malmö vecka 43, närmare information om dagar kommer inom kort.