Ny Masteruppsats baserad på CPUP

newsFysioterapeut Marita Västerbo i Östersund har i sin masteruppsats jämfört barn som registrerats i CPUP före 3 års ålder med barn som registrerats efter 6 års ålder och som inte haft tillgång till uppföljning och insatser från svensk habilitering och sjukvård i förskoleåldern. Barnen som varit med i CPUP från tidig ålder hade vid 7-8 års ålder signifikant mindre svåra kontrakturer (röda värden) vad gäller hamstringsvinkeln, knäextension och dorsalflexion av foten.

Nytt formulär för fall

Från årsskiftet har screeningfrågor för fallförekomst och fallrädsla införts i uppföljningen av vuxna med cerebral pares. Om någon av dessa frågor besvaras med ”Ja” så rekommenderar vi fortsatt utredning med Short-FES-I som är en självskattning av fallrädsla och Mini-BESTest som är ett balanstest … Läs mer

Ny version av EQ-5D klar

Formuläret för hälsorelaterad livskvalitet EQ-5D har uppdaterats i 3C. I formuläret finns nu den nyare versionen med fem svarsalternativ som heter EQ-5D-5L. Den gamla versionen med tre svarsalternativ EQ-5D-3L finns kvar i de fall någon inte klarar fem svarsalternativ. Pappersversionen av EQ-5D-5L finns tillgängligt på … Läs mer