Fullbokat till middagen

CPUP-loggaDet är nu fullbokat till middagen på CPUP-dagarna men det finns några platser kvar till övriga delen av konferensen. På anmälningslänken finns en väntelista till middagen om det kommer något återbud.

EBH-rapport om skolios klar

  EBH-arbetet (Evidensbaserad habilitering)”Metoder för att förhindra utveckling av skolios hos barn/unga/vuxna med neuromuskulära funktionsnedsättningar” är slutfört. Arbetet har varit ett samarbete mellan CPUP och Föreningen Sveriges Habiliteringschefer och har letts av sjukgymnast Elisabet Rodby Bousquet. Rapporten kan laddas ned … Läs mer

Ny artikel: PPAS utvärderat för barn

Elisabet Rodby Bousquet och medarbetare har validerat och reliabilitetstestat PPAS (Posture and Postural Ability Scale) för barn med cerebral pares. Artikeln är publicerad i Clinical Rehabilitation. Studien visade att PPAS har hög interbedömarreliabilitet och förmåga att påvisa posturala problem och … Läs mer