FAMILJEDAG MED RBU OCH CPUP SÖNDAG 23 OKTOBER

Logo CPUPI samarbete med RBU arrangerar vi en familjedag söndagen den 23 oktober på Quality Hotel View i Malmö. Under dagen kommer vi att ha föredrag, diskussioner och frågestund om CP, CPUP och olika typer av behandling vid CP. Mer information finns i anmälningslänken till höger som nu är öppen. Mer detaljerat program kommer inom kort.

Familjedagen kommer direkt före CPUP-dagarna på Stadionmässan 24-25 oktober. Program och anmälningslänk för dessa dagar kommer också snart att bli klart.

Artikel om smärta baserad på CPUP

news

Ann Alriksson Schmidt och Gunnar Hägglund har analyserat smärta hos barn med CP baserat på inrapporterad information i CPUP. Studien visar bland annat att 32% av alla barn 1-14 år rapporterades ha ont. Smärta var vanligare hos flickor och ökade med åldern till 50% bland 14-åringar. Smärtlokalisation var relaterat till GMFCS-nivå; smärta i underben fot var vanligast vid GMFCS I-II, smärta i knäled i GMFCS III och smärta i höft vid GMFCS IV-V. Artikeln kan laddas ned här.