SKL stöder två nya projekt med CPUP

CPUP-logga

CPUP har fått bidrag  från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att genomföra två nya  projekt under 2015. Vi har fått stöd för att konkret skapa ett brukarråd. Detta är en fortsättning på den utredning som gjordes förra året som påvisade värdet av ett brukarråd. Vi har också fått stöd för att skapa en automatisk rapport på hemsidan som kontinuerligt visar våra resultat för de olika målindikatorer vi satt upp för CPUP.

Vuxenformuläret i 3C stängs för uppgradering

Work in progress

Den 3-15 mars stängs webversionen av vuxenformuläret i Comporto för uppgradering. Därefter uppdateras utrapporterna i Computo. Under perioden 3-22 mars påverkas därför även åtkomsten till vissa utrapporter som ”Individuell historik” och ”Senaste bedömning”. Vi hoppas ni har överseende med detta och vi återkommer med besked på hemsidan så snart formuläret och utrapporterna är tillgängliga igen.

Undersökning av skeletthälsan hos barn med CP

CPUP-logga

Vi har fått forskningsanslag för att kartlägga skeletthälsan hos barn med CP.  Vi skall beskriva förekomsten och graden av benskörhet och riskfaktorer för att utveckla benskörhet. Målet är att skapa riktlinjer för vilka barn som bör utredas och för att kunna sätta in förebyggande behandling mot skelettskörhet och frakturer. Studien leds av barnortoped Ann-Charlott Söderpalm i Göteborg. Barn i Västra Götaland och Skåne kommer att väljas ut och erbjudas undersökning med DEXA-mätning av skelettet.

10 dagar kvar!

Vi påminner att senast 31 januari skall undersökningar gjorda för arbetsterapi-, fysioterapi-, neuropediatriker- och vuxenformulären 2014 vara inrapporterade i 3C för att komma med som underlag för nästa årsrapport. … Läs mer

Kontaktuppgifter uppdaterade

Uppdaterad information om ansvariga kontaktpersoner och koordinatorer i respektive län finns under kontakt/deltagande enheter i menylisten. Vi kommer att sprida fortlöpande information via personerna som är på listan så det är viktigt att vi fortsätter hålla listan aktuell. Hör av er … Läs mer

Inrapportering av uppgifter för 2014

Senast den 31 januari 2015 skall undersökningar gjorda för arbetsterapi-, fysioterapi-, neuropediatriker- och vuxenformulären 2014 vara inrapporterade i 3C för att komma med som underlag för nästa årsrapport. Sammanställning av operationer och röntgenresultat görs senare under våren – mer information om … Läs mer