Ny masteruppsats och vetenskaplig artikel baserad på CPUP

Uppsats 150517 bildLena Hedström har skrivit en masteruppsats med titeln ”Missing data in physiotherapists’ assessments of children with cerebral palsy”. Studien är också publicerad som vetenskaplig artikel i European Journal of Physiotherapy. Lena Hedström har undersökt omfattning och mönster av internt bortfall i sjukgymnastbedömningar av passiv ledrörlighet och spasticitet i CPUP. Det interna bortfallet var litet (6.2%) och varierade beroende på GMFCS nivå och ålder.

Uppsatsen kan läsas under rubriken Publikationer ovan eller genom att klicka på bilden till vänster.

Nu är kognitionsformuläret klart!

infoBrukarorganisationerna i Norden (CP Norden, i Sverige representerat av RBU) har sedan flera år framfört önskemål att CPUP skall kompletteras med uppföljning av barnens kognitiva funktioner. På CP Nordens initiativ har en grupp psykologer från Sverige, Norge och Danmark på ett förtjänstfullt sätt utrett och fastställt vilka instrument som skall användas och vid vilka åldrar rapportering skall göras. Mer om det står i rekommendationerna som finns bland manualerna i listen ovan. Kognitionsdelen i CPUP är utformad på samma sätt som kognitionsdelen i HabQ, habiliteringens kvalitetsregister, och som CPUP samarbetar med. De barn som rapporteras avseende kognition i HabQ behöver inte rapporteras till CPUP.

Respektive habilitering beslutar om man vill och kan delta i rapportering av kognitions-bedömningar till något av kvalitetsregistren. Vi hoppas efterhand få en bred anslutning. Kunskapen om kognitiva funktioners betydelse vid CP kommer att öka, liksom hur de samspelar med andra funktioner så som manuell och grovmotorisk funktion, kommunikation, syn, hörsel och omgivningsfaktorer, som alla påverkar personens möjligheter till aktivitet och deltagande.

Första versionen av ”CPUP – Kognition” finns nu i 3C. Vi är tacksamma för synpunkter på formuläret så att vi kan förbättra det efterhand. Manualen till 3C och föräldrainformationen är uppdaterad.

10 dagar kvar!

Vi påminner att senast 31 januari skall undersökningar gjorda för arbetsterapi-, fysioterapi-, neuropediatriker- och vuxenformulären 2014 vara inrapporterade i 3C för att komma med som underlag för nästa årsrapport. … Läs mer