Information om forskningsprojekt

Det planeras ett forskningsprojekt ” Att leva med cerebral pares och ryggmärgsbråck – hälsomässiga och socioekonomiska konsekvenser av att leva med medfödda funktionsnedsättningar”. Syftet är att undersöka konsekvenser av att leva med cerebral pares (CP) eller myelomeningocele (MMC) i Sverige, … Läs mer

Nu finns CPUPs medverkanderåd

Ett medverkanderåd för CPUP har bildats efter genomfört pilotprojekt i samarbete med Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU). Medverkanderådet består av personer med CP och familjemedlemmar. Rådet ska bland annat ge råd och synpunkter på CPUP verksamhet. Christine Bylund … Läs mer