Vad kommer du att prata om på CPUP-dagarna, Lindsay Pennington?

 – Jag kommer att prata om olika behandlingsinsatser för barn och unga med dysartri. Jag beskriver den forskning som hittills har utförts på de olika metoderna och sammanfattar resultaten av studierna. Fokus är de förändringar i barnens röster och i förståelsen av deras tal som behandlingsinsatserna lett till.

Lindsay Pennington, senior lektor och logoped vid Institutet för hälsa och samhälle, Newcastle universitet, England.

Lindsay Pennington håller i en av CPUP-dagarnas parallella sessioner på tisdagseftermiddagen den 11 oktober och hon kommer i sin föreläsning ”Interventions for children and young people with dysarthria – are they worth a try?” även att ta upp vad unga människor har sagt om dysartribehandling och vilken inverkan den har haft på deras vardagliga samtal.

Vad har varit mest intressant med dina studier?
 – Unga människor har pratat om hur de har kunnat kommunicera lättare efter dysartribehandling; hur deras tal är lättare för människor att förstå och att de har blivit säkrare i sin kommunikation.

Vad skulle du hoppas kunde förändras för personer med dysartri?
– Jag hoppas att unga människor med dysartri kommer att känna sig mer säkra på att tala i alla sina dagliga aktiviteter och att deras kommunikation kommer att förstås av dem som de interagerar med, avslutar Lindsay Pennington.

Vidare läsning:
Internet delivery of intensive speech and language therapy for children with cerebral palsy: a pilot randomised controlled trial

Det här var fjärde och sista intervjun med en föreläsare på kommande CPUP-dagarna 10-11 oktober.
Läs alla intervjuerna här.

Program CPUP-dagarna 2022


Påminnelse: Projekt för att förbättra kvaliteten inom kognition

Med start under hösten 2022 kommer vi att genomföra ett kvalitetsförbättringsprojekt för psykologer som arbetar inom habilitering.
Målet är att stärka och öka kunskapen i användningen av CPCog och att få fler barn att genomgå en kognitiv utredning.
Programmet innehåller bland annat föreläsningar, workshops och gruppdiskussioner där ni har möjlighet att få svar på frågor och får tid för att utbyta erfarenheter med varandra. 
Projektet kommer att genomföras med fem träffar under 2022/2023 varav två fysiska träffar och tre via zoom.
Läs mer om projektet och om hur du anmäler dig.

Påminnelse: Webbinarium om perception och motorik vid bilateral cerebral pares

Onsdagen den 31 augusti 2022, kl. 13.00-16.00
Välkommen till Webbinarium om perception och motorik vid bilateral cerebral pares.
Silvia Alboresi, Reggio-Emilia, Italien och Åsa Bartonek, Mimmi Örtqvist och Cecilia Lidbeck, Karolinska Institutet, Stockholm delar med sig av sina erfarenheter kring hur störning i perceptionen påverkar motoriken hos barn med bilateral cerebral pares.

Preliminärt program 

  • Dysperceptiva former av bilateral spastisk cerebral pares – hur känns de igen?
  • Perception och Motorik – hur hänger det ihop?
  • Tecken på perceptionsstörning
  • Forskning från gruppen

Anmäl dig senast den 22/8 via denna länk!

Du ser alla kommande sammankomster under rubriken Kommande sammankomster i menyraden överst på hemsidan!

Vad ska du prata om på CPUP-dagarna i höst, Frida Degerstedt?

Frida Degerstedt har tillsammans med Katina Pettersson, Lena Hedström och Elisabet Rodby Bousquet föreläsningspunkten ”Träning för barn i Sverige – hur ser det ut?” på CPUP-dagarna? Så vad ska du prata om här?

– Jag ska prata om hur olika grupper av barn och unga med CP verkar ha olika förutsättningar att delta i fysisk aktivitet. Jag tänkte också berätta lite om hur ungdomar upplever sin delaktighet i fysisk fritidsaktivitet och skolidrott.

Frida Degerstedt, bilden, är doktorand i fysioterapi, i samarbete med Umeå centrum för genusstudier, vid Umeå universitet. Hon undersöker i sin forskning därför även om det har betydelse om barnen och ungdomarna är födda i Sverige eller inte, om de är killar eller tjejer och var i Sverige de bor. Vad har du här kommit fram till än så länge när det gäller träningsvillkor och delaktighet för unga med CP?

– Jag har sett att det är olika för olika grupper av barn och unga. Det verkar till exempel vara färre barn och unga som är födda utanför Sverige som deltar i fysisk aktivitet, jämfört med dem som är födda i landet. Vi vet inte riktigt varför det är så.

Frida Degerstedt arbetar också med att hämta in ungdomars egna åsikter och tankar om fritidsaktivitet, skolidrott och fysioterapi. Vad har varit mest intressant att ta del av här?

– Mest intressant är nog att höra ungdomarnas egna berättelser om när det fungerar bra och de är delaktiga och får stöd i idrotten. Men det är också slående hur svårt det verkar vara att få till exempel skolidrotten att fungera så att ungdomar med CP kan vara delaktiga med sin klass på ett bra sätt.

Mer om Frida Degerstedts forskning.

Program för CPUP-dagarna 2022

Läs fler intervjuer med CPUP-dagarnas föredragshållare!

Nu finns information om CPUP på ukrainska

Föräldrainformation respektive deltagarinformation om CPUP är nu översatta även till ukrainska. De översatta informationstexterna finns att hämta i menylisten ovan under Formulär barn/Föräldrainformation respektive Formulär vuxna/Deltagarinformation.

Vad ska du prata om på CPUP-dagarna, Evelina Pantzar-Castilla?

Att som barn med CP gå med böjda knän är en bidragande orsak till att en kontraktur utvecklas i knäleden (KFC). Något som kan utvecklas så långt att det begränsar barnets gångförmåga. Evelina Pantzar-Castilla, bilden, barnortoped vid universitetssjukhuset i Örebro, ville undersöka värdet med en nyutvecklad gånganalys vid bedömning av knäledens vinklar vid gång hos barn med CP.

– Jag kunde konstatera att ökad KFC var associerad med en högre ålder och GMFCS-nivå. Det finns också ett stark samband mellan KFC och nedsatt fysisk funktion (mätt med Functional mobility scale).

I sitt föredrag på CPUP-konferensen kommer Evelina Pantzar-Castilla att redovisa vad hon kom fram till under det forskningsarbete som ledde fram till en doktorsavhandling i ämnet “Knee flexion contracture and flexed knee gait in children with cerebral palsy” vilken hon disputerade med i fjor. Bland annat får vi höra mer om två-dimensionell gånganalys, dess för- och nackdelar och hur den kan användas.

– Många barn med cerebral pares går självständigt vilket var väntat, men många använder rullstol under stora delar av den dagliga förflyttningen, en väldigt liten del använder kryckor eller andra gånghjälpmedel vilket var förvånande, avslutar Evelina Pantzar-Castilla.

Evellina Pantzar-Castillas doktorsavhandling

Program för CPUP-dagarna 2022

Visa en poster och vinn ett pris!

Vi påminner om posterutställningen vi vill ha under höstens CPUP-dagar där du kan presentera utvecklings- eller forskningsprojekt som berör cerebral pares.
Du kan använda posters som varit visade på andra konferenser.
Skicka beskrivning av din poster till gunnar.hagglund@med.lu.se
Vi kommer liksom 2019 att dela ut pris till bästa poster på CPUP-dagarna! Än så länge håller vi priset hemligt…