CPUP-dagarna 2020 inställda

På grund av Corona tvingas vi ställa in CPUP-dagarna i år 2020. Årsrapportering och information om annat som händer kring CPUP kommer att publiceras på hemsidan. Inför 2021 planerar vi nya CPUP-dagar som vanligt. 

3000 följde nionde CPUP-mötet i Ryssland

29 februari – 1 mars i år arrangerades för nionde gången CPUP-dagar i Tyumen-Oblast i Ryssland. 120 personer deltog på plats och 29 februari sändes konferensen online till över 3000 personer i alla delar av Ryssland.

Vera Zmanovskaya som initierat CPUP i Tyumen ledde konferensen.

Sammankomsten innehöll föreläsningar om både CP och CPUP. Under mötets andra dag hölls parallella sessioner med bland annat workshops kring undersökningsteknik och klassifikationsinstrument. Målet är att CPUP ska spridas till flera regioner i Ryssland. 
Läs mer i svenska CPUPs senaste årsrapport om hur CPUP i Ryssland startat (sid. 49).

Ett digert program genomfördes under två dagar med bland annat parallella sessioner.

Fem nya vetenskapliga artiklar baserade på CPUP

Följande nya artiklar är publicerade och finns även att tillgå i menyraden under Forskning/Vetenskapliga artiklar. Förklaring på svenska av innehållet -än så länge enbart för de fyra första av nedan artiklar- finns i högerspalten: Speciellt för dig med CP/Forskning. 

Eriksson E, Hägglund G, Alriksson-Schmidt A. Pain in children and youths with cerebral palsy – a cross-sectional register study of  3545 individuals. 2020 BMC Neurology 20;15

Hägglund G, Burman- Rimstedt A, Czuba T, Alriksson-Schmidt A. Self- versus proxy-reported pain in children with cerebral palsy. A population-based registry study of 3,783 children.J of Primary Care and Community Health. 2020. doi: 10.1177/2150132720911523.

Pettersson K, Wagner P, Rodby-Bousquet E. Development of a risk score for scoliosis in children with cerebral palsy. Acta Orthop. 2020.

Jarl J, Alriksson-Schmidt A, Rodby-Bousquet E. Health-related quality of life in adults with cerebral palsy living in Sweden and relation to demographic and disability-specific factors.Disabil Health J. 2019 Jul;12(3):460-466. doi: 10.1016/j.dhjo.2019.02.002.

Lundkvist Josenby A, Czuba T, Alriksson-Schmidt AI.Gender differences in treatments and interventions received by children and adolescents with cerebral palsy.BMC Pediatr. 2020 Jan 30;20(1):45. doi: 10.1186/s12887-020-1926-4.

Två nya magisteruppsatser baserade på CPUP

Anna Rothin Gunnarson har analyserat stående med ståhjälpmedel hos barn i GMFCS III-V. De flesta som ståtränar gör det mindre än en timme om dagen 5 dagar i veckan. Typ av ståhjälpmedel och graden av abduktion varierar mellan olika regioner i landet.
Läs uppsatsen här.

Annika Jernberg Grönlund har analyserat samband mellan posturala asymmetrier i liggande och smärta. Barn med posturala asymmetrier hade ökad förekomst av smärta, oberoende av ålder, kön och GMFCS-nivå.  
Läs uppsatsen här.

Läs fler CPUP-relaterade arbeten på magisternivå och andra projektarbeten.

Viktig information angående registreringar inlagda tisdag 25/2

Det har kommit till CPUPs kännedom att ett systemfel inträffade den 25 februari och att det på grund därav finns risk att de bedömningar som registrerades detta datum inte sparades i systemet. Tacksam om ni som registrerade in data den 25 februari kan kontrollera att era bedömningar finns kvar. Om inte, är vi tacksamma om ni kan lägga in på nytt. Om ni bedömer att ni inte har tid  så kontakta RC Syd:
Penny Lindegren, E-post: penelope.lindegren@skane.se , Tel: 046 – 17 13 48, för vidare besked hur ni ska gå tillväga. 
Vi beklagar det inträffade och det eventuella merarbete detta orsakar.

Ny CPUP- och CPNorthdoktorand

Vid årsskiftet började Jessica Stockman, sjukgymnast/fysioterapeut vid habiliteringen i Nyköping, som doktorand på Lunds universitet. Jessica Stockman ska doktorera på deltid och ska bland annat undersöka användningen av ortoser hos barn och ungdomar med CP. Hon kommer även att studera förekomst, typ och fördelning av samsjuklighet vid CP över livsspannet och för det kommer data både från CPUP och det multinationella forskningsprogrammet CPNorth att användas. Vi hälsar Jessica välkommen och lycka till!


Jessica Stockman, doktorand med titeln ”Ortosanvändning och komorbiditet hos individer med cerebral pares och ryggmärgsbråck”.

Teknikinformation: Så rapporterar du bedömningar 2019 och 2020

Arbetsterapi, fysioterapi och vuxenbedömningar utförda 2019 behöver vara inrapporterade senast den 31/1 2020

Reviderade formulär för 2020 kommer att läggas ut som PDF-filer på hemsidan efter årsskiftet. Använd dessa för bedömningar som görs från och med 1 januari 2020, men vänta med att rapportera in tills de reviderade formulären är uppdaterade i 3C, vilket sker i början av februari 2020. Vi meddelar på hemsidan när detta är gjort.  

Logoped och ortosformulären är klara för rapportering till 3C från årsskiftet.
De nya formulären finns att ladda ned från “Formulär barn” och “Formulär vuxna”. För ortosformuläret kan alla som är regionanställda börja rapportera från 1 januari 2020. För privatanställda i företag som har avtal med regionerna pågår juridisk utredning hur vårdgivarindelning ska ske. Det betyder att ortopedingenjörer i privata företag ännu inte kan ansöka om inloggningsbehörighet. Vi återkommer så snart vi fått klarhet i detta.