Teknikinformation: Så rapporterar du bedömningar 2019 och 2020

Arbetsterapi, fysioterapi och vuxenbedömningar utförda 2019 behöver vara inrapporterade senast den 31/1 2020

Reviderade formulär för 2020 kommer att läggas ut som PDF-filer på hemsidan efter årsskiftet. Använd dessa för bedömningar som görs från och med 1 januari 2020, men vänta med att rapportera in tills de reviderade formulären är uppdaterade i 3C, vilket sker i början av februari 2020. Vi meddelar på hemsidan när detta är gjort.  

Logoped och ortosformulären är klara för rapportering till 3C från årsskiftet.
De nya formulären finns att ladda ned från “Formulär barn” och “Formulär vuxna”. För ortosformuläret kan alla som är regionanställda börja rapportera från 1 januari 2020. För privatanställda i företag som har avtal med regionerna pågår juridisk utredning hur vårdgivarindelning ska ske. Det betyder att ortopedingenjörer i privata företag ännu inte kan ansöka om inloggningsbehörighet. Vi återkommer så snart vi fått klarhet i detta.  

Utbildningspaket för föräldrar till barn med cerebral pares

Barn-och ungdomshabiliteringen i Region Skåne har tagit fram en digital utbildning om cerebral pares. Utbildningen vänder sig främst till föräldrar till barn och ungdomar med cerebral pares i åldern 0-17 år. Barnet eller ungdomen kan även själv ta del av flera delar i utbildningen.

Projektledare är Malin Bergström och Gregory Jakobsson har ansvarat för teknik och filmning. I arbetsgruppen har även fysioterapeut Katarina Lauruschkus, arbetsterapeut Malin Höjman och psykolog Caroline Johannesson ingått. Dessutom har flera medarbetare bidragit med texter. Neuropediatriker Lena Westbom medverkar liksom flera föräldrar, barn och ungdomar.
Läs mer om programmet och se hur det fungerar.

Nya forskningsartiklar sammanfattade på svenska

Flera nya vetenskapliga artiklar är nu förklarade på svenska och finns att läsa under Speciellt för dig med CP/Forskning

Spasticitet i vadmuskeln hos barn med CP minskar ofta efter 5 års ålder.
Höftsmärta är vanligt hos barn med stela höfter och förskjutning av lårbenshuvudet.
Ryggsmärta är vanligare hos barn med skolios och CP.
Korsettanvändning hos barn med CP.
Operation för att förhindra att höften går ur led behöver ofta upprepas.
Hälsorelaterad livskvalitet hos vuxna med CP.

Grattis Katina Pettersson!

Katina Pettersson disputerade 1 november vid Lunds universitet på sin avhandling ” Scoliosis in cerebral palsy” med professor Hans Tropp från Linköping som opponent.
CPUP gratulerar Katina Pettersson till en bra avhandling och både Katina och Hans till en bra disputation!

Så var årets CPUP-dagar! Reportage och dokumentation från konferensen


570 deltagare från hela Norden var samlade vid årets CPUP-dagar 14-15 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Det är i år 25 år sedan CPUP-startade och detta uppmärksammades. Dagarna var som vanligt fyllda av intressanta föredrag och diskussioner.


Reportage, föreläsares powerpoint-presentationer, referat från föreläsningar och seminarier och mer nyheter från dagarna finns här: CPUP-dagarna 2019, dokumentation och reportage.
Länk till CPUP-dagarna finns också i menylisten överst här på hemsidan.

Årsrapport CPUP 2019 är nu klar och delades ut på konferensen.  
Rapporten kan även laddas ner och läsas här.