Nytt neuropediaterformulär och Så rapporterar du 2020 och 2021

Det nya neuropediaterformuläret är kortare  än det tidigare utlagda eftersom en del av uppgifterna nu rapporteras i andra formulär. Neuropediaterformuläret finns som vanligt under Formulär Barn i menyraden ovan.
Direktlänk till formuläret.

Så rapporterar du bedömningar 2020 och 2021
Arbetsterapi, fysioterapi och vuxenbedömningar utförda 2020 behöver vara inrapporterade senast den 31/1 2021.

Reviderade formulär för 2020 kommer att läggas ut som PDF-filer på hemsidan efter årsskiftet. Använd dessa för bedömningar som görs från och med 1 januari 2021, men vänta med att rapportera in tills de reviderade formulären är uppdaterade i 3C, vilket sker i början av februari 2021. Vi meddelar på hemsidan när detta är gjort.  

Ta del av årsrapport och filmade presentationer!

Den nya årsrapporten är nu klar att ta del av. Eftersom CPUP-dagarna är inställda i år har vi  gjort några filmade rapporter och bildpresentationer, se en del av dem direkt nedan! Även våra kolleger i Danmark och Norge har skickat in filmade årsrapporteringar:

Till CPUP årsrapport 2020 över verksamhetsår 2019: bildspel, filmer och årsrapport.

Som framgår av årsrapporten är det mycket som går framåt, men även delar att förbättra. Glädjande nyheter är att de nya yrkesgrupperna i CPUP; logopeder och ortopedingenjörer har rapportformulär klara och i årsrapporten berättar de om sitt arbete.
Forskningen ökar och i år berättar alla 11 doktorander om sina studier. Andelen barn med fastställd diagnos i CPUP har minskat medan andelen barn med höftluxation tenderar att öka. Detta är trender som vi behöver arbeta med att vända i positiv riktning framöver. 

Zoom-seminarium om kognition 19 januari 2021

Vi vill redan nu meddela att följande seminarium kommer att hållas via Zoom den 19 januari 2021:

Psychologist Dr. Ro Julia Robotham will give a lecture on visual perception in cerebral palsy. We will also inform about the development of CPCog for adults and discuss research opportunities.

Kollegor i Norge, Island, Danmark och Finland är också inbjudna att deltaga. Seminariet riktar sig främst till psykologer, men alla professioner är välkomna! 

För mer information och anmälan att ta del av zoom-seminariet, läs här.

Två nya vetenskapliga artiklar baserade på CPUP

Följande nya artiklar är publicerade och finns även att tillgå i menyraden under Forskning/Vetenskapliga artiklar. Förklaring på svenska av innehållet kommer inom kort i högerspalten: Speciellt för dig med CP/Forskning

Rodby-Bousquet E, Alriksson-Schmidt A, Jarl J. Prevalence of pain and interference with daily activities and sleep in adults with cerebral palsy.
Dev Med Child Neurol 2020.

Hägglund, G. Association between pelvic obliquity and scoliosis, hip displacement and asymmetric hip abduction in children with cerebral palsy: a cross-sectional registry study.
BMC Musculoskelet Disord 2020; 21: 464. 

Nytt om WHODAS 2.0!

En kortversion av manual till 12-frågeversionen av WHODAS 2.0 som används till vuxna i CPUP finns nu tillgänglig under fliken Formulär vuxna/Formulär och manualer/WHODAS 2.0.
WHODAS 2.0 fylls i vid samma tillfällen som övriga formulär avseende trötthet och livskvalitet. Rutiner för bedömningsintervall är uppdaterade och inkluderar nu även bedömningsintervall för WHODAS 2.0.
Har du några frågor så hör av dig till Elisabet Rodby Bousquet.

Ny CPUP-doktorand

Ebba Jarlman, doktorand med titeln ”Cerebral Palsy – pain, fractures and skeletal health”

Ebba Jarlman, specialistläkare i ortopedi i Helsingborg, är sedan i våras doktorand på deltid vid Lunds universitet . I doktorandprojektet ska Ebba Jarlman studera smärta, skeletthälsa och frakturer vid CP samt i ett delprojekt undersöka om skelettskintigrafi är ett bra hjälpmedel för att utreda orsaken till oklar smärta.
Vi önskar Ebba Jarlman lycka till med forskningen!

Ny avhandling baserad på CPUP

Logoped Helena Tegler, bilden, disputerade 27 mars i år vid Uppsala universitet med avhandlingen ”Social Interaction Involving Non-speaking Children with Severe Cerebral Palsy and Intellectual Disability. The role of communication partners and speech-generating devices” .

Logoped Helena Tegler

Avhandlingen, som består av två delar, inkluderar barn med omfattande motorisk och intellektuell funktionsnedsättning. Samtliga barn saknar funktionellt tal och kommunicerar med stöd av en samtalsapparat. Information till avhandlingen inhämtades delvis från CPUP.

I den första delen av avhandlingen undersöktes föräldrars, lärares, assistenters och logopeders uppfattning av samtalsapparatmedierad interaktion. Resultatet visar att handledning, träning och stöd skulle kunna förbättras och förslag diskuteras. I den andra delen av avhandlingen analyserades videodata av interaktion med ögonstyd samtalsapparat i förskole- och skolmiljö. Resultatet beskriver i detalj hur kommunikationspartners (t. ex. lärare, assistenter och terapeuter) genom tal, blick och pekning kan skapa möjligheter för barnet att kommunicera med stöd av sin samtalsapparat. 

En muntlig presentation kommer att ges på Nka (Nationellt kompetenscentrum för anhöriga)  den 23 september 2020.

Coronakonsekvenser för CPUP

Coronapandemin har påverkat CPUP på flera sätt. Som bekant är CPUP-dagarna i höst inställda. Vi kommer i oktober i stället lägga ut videoinspelningar med årsrapportering och andra presentationer. Årsrapporten kommer att läggas ut på hemsidan som vanligt. Kontaktpersonträffar kommer att genomföras som webbmöten. Flera nya yrkesgrupper kommer att ha kontaktpersonmöten på detta sätt (logopeder, psykologer, ortopeder, ortopedingenjörer, neuropediatriker – samt som vanligt arbetsterapeuter, fysioterapeuter, vuxengruppen). Information om datum kommer. 

Hösten 2021 hoppas vi att Coronapandemin är över. Vi har bokat Svenska Mässan i Göteborg 11–12 oktober 2021 för CPUP-dagar ”som vanligt” och hoppas att många har möjlighet att komma dit då.

Trots pandemin har nästan lika många personer rapporterats med arbetsterapi-, fysioterapi- eller vuxenformulär under perioden 1 januari – 15 juni i år jämfört samma period 2019 (3588 rapporter i år jämfört 3669 rapporter 2019). Det är glädjande att pandemin haft så liten påverkan på CPUP-bedömningarna. Förhoppningsvis kan personer som av olika skäl inte bedömts i vår få sin kontroll i höst i stället.

Tack för allt gott samarbete under våren. Hoppas alla trots Corona får en bra sommar!

Gunnar Hägglund