Uppdaterad sjukgymnastmanual!

Från och med den 1e januari 2013 gäller en ny, uppdaterad sjukgymnastmanual samt tillhörande formulär.
De finns i den grå listen under ”Formulär/Manualer/PM”.
Det är beskrivning av ryggbedömning, beskrivning av fotbedömning samt referenser som är uppdaterade.