Fysioterapi – barn

Fysioterapeutformulär barn 2020

Fysioterapiformulär för familjer att fylla i själva

Fysioterapeutmanual barn 2020

Larmvärden för ÖE samt NE – Barn

GMFCS-E&R (sv)

FMS (sv)

Interaktiv manual – barn
Observera att de interaktiva manualerna inte uppdateras som de andra manualerna. Uppgifter som uppdaterats  efter att de interaktiva manualerna gjordes skiljer sig därför åt.
Vid bedömning, ska du alltid hämta manual och formulär från hemsidan under Formulär Barn. Nedanstående interaktiva manual kan användas i utbildningssyfte för att t.ex. lära sig rörlighetsbedömning samt tonusskattning.
Interaktiv Fysioterapeutmanual – barn (2010)