Fysioterapi – barn

Fysioterapeutformulär barn, för föräldrar att fylla i själva 2021

Fysioterapeutformulär barn,  2023

Fysioterapeutmanual barn,  uppdaterad 23/1,  2023

FMS (sv)

GMFCS-E&R (sv)

GMFCS-Självskattningsformulär (Sv)

Larmvärden för ÖE samt NE – Barn

Positioneringsråd för höfthälsa från Sunny Hill

Interaktiv manual – barn
Observera att de interaktiva manualerna inte uppdateras som de andra manualerna. Uppgifter som uppdaterats  efter att de interaktiva manualerna gjordes skiljer sig därför åt.
Vid bedömning, ska du alltid hämta manual och formulär från hemsidan under Formulär Barn. Nedanstående interaktiva manual kan användas i utbildningssyfte för att t.ex. lära sig rörlighetsbedömning samt tonusskattning.
Interaktiv Fysioterapeutmanual – barn (2010)