Anna Åberg ny representant i styrgruppen för CPUP

Anna Åberg har av Sveriges Habiliteringschefer utsetts till ny representant i styrgruppen. Anna Åberg är sektionschef vid Habilitering och Hälsa i Stockholm och är mycket välkommen till CPUP!