Vad ska du föreläsa om på årets CPUP-dagar, Anna Nyman?

Vad ska du föreläsa om på årets CPUP-dagar, Anna Nyman, logoped, Karolinska Institutet?

– Jag kommer delta i en session om dysfagi, nutrition och risk för undervikt vid CP.

Fråga: Vad är det mest angelägna nu, som du ser det, att förbättra för personer med cerebral pares när det gäller att kunna kommunicera och som skulle vara viktiga åtgärder vid problem med ät- och sväljfunktionerna? 

Anna Nyman

-Dysfagi är tyvärr fortfarande underdiagnosticerat hos personer med CP. Svårigheter med att äta och dricka är en vanlig följd av CP, och kan i allra värsta fall få mycket allvarliga konsekvenser, men trots det är det många gånger som dysfagi inte identifieras.
Så en angelägen sak inom detta område är att se till att alla personer med CP erbjuds bedömning av ätande och drickande.

 Fråga: Finns det något annat inom ämnet som du vill peka på måste förändras? 

-Det är glädjande att logopeder sedan några år tillbaka är med och rapporterar in i CPUP. Jag tror att det kommer att göra att fler personer med CP får de bedömningar som behövs för att dysfagi ska kunna upptäckas.
Sedan finns det förstås alltid utmaningar i att se till att resurserna räcker till för att kunna göra dessa bedömningar över hela landet, så vården blir jämlik, avslutar Anna Nyman.

Anmäl dig till årets CPUP-dagar!
Anmälningsformulär, preliminärt program för CPUP-dagar 2024 och all annan information om årets konferens finns på sidan:
Allt om 2024 års CPUP-dagar