Uppdaterade formulär och manualer

Uppdaterade formulär och manualer för Arbetsterapi-, Fysioterapi- och Logopedformuläret är upplagda under fliken Formulär Barn. Det är små förändringar i år.
Arbetsterapi- och Logopedformuläret är nu (9/1) även uppdaterade i 3C.
Fysioterapiformuläret kommer att uppdateras onsdag 18 januari – och det är nedstängt den dagen.

OBS: Bedömningar gjorda under 2022 måste rapporteras in senast 28 februari för att säkert komma med i årsrapporten för 2022.

Vuxenformuläret och Ortosformuläret är oförändrade 2023.

Nedstängning av formulär för uppgradering i 3C: nytt datum för ortosformuläret!

RC Syd kommer att uppgradera nedanstående formulär i 3C till 2022 års version under nästa vecka, vecka 3. Formulären kommer att vara stängda nedanstående dagar. Arbetsterapiformuläret kommer också att uppgraderas, men den åtgärden tar bara några minuter –  oklart vilken dag. 

Måndag 17/1: Logopedformuläret

Tisdag 18/1: Fysioterapiformuläret

Onsdag 19/1: Vuxenformuläret

Torsdag 20/1: Vuxenformuläret

Ändrat datum för uppgradering av ortosformuläret:
Uppgradering av ortosformuläret är flyttad till måndag 24/1. 

Missa inte att kolla filmerna från CPUP-veckan!

Den här veckan, till och med fredag 12 november, kan du fortfarande ta del av alla filmade inslag och presentationer som gavs under årets CPUP-vecka. Men sen begränsas utbudet så inte alla föreläsningar är möjliga att fortsätta ta del av i efterhand. Så passa på!
Du kan se i programlistan vilka inslag som kommer att försvinna efter den 12:e, de har röda länkar.
Presentationer CPUP-veckan 11-15 oktober 2021

Teknikinformation: Problem popupfönster i 3C formulär

Flera har rapporterat problem med popupfönster vid inmatning av felaktiga värden. Problemet består i att fönstret inte försvinner även om man klickar ok. Vi arbetar på att lösa detta och  förhoppningsvis finns en lösning snart.

Under tiden kan man få bort låsningen av popup-fönstret genom att när man klickat ok och fönstret inte försvinner går till en annan webbsida/applikation (vilken som helst) klickar i webbsidan, återgår till 3C och popupfönstret  och klickar ok. Då är låsningen borta.
Vi beklagar all frustration och extraarbete detta orsakat och tackar för ert tålamod.

Teknisk information: Kontakt med RC Syd under semesterperiod

Penny Lindegren har semester  2021-07-19  – 2021-08-15. Enbart akuta problem (3C Driftstörningar)  kan hanteras under semesterperioden. Vid akuta problem kan Åke Karlsson kontaktas via epost ake.karlsson@skane.se

Inloggningsproblem hanteras inte under perioden.

Tips vid inloggningsproblem med SITHS-kort:

  • Kontrollera att ni bekräftar rätt certifikat på kortet, det finns mer än ett certifikat, ser ni inte samtliga certifikat, klicka på visa fler eller fler alternativ där ni bekräftar certifikat.

Välj det certifikat som har HSA i certifikatsnamnet.  Det är HSA-certifikatet som tillåter er att komma in i registret.

  • Om ni bara hittar ett certifikat på ert kort som ni inte kommer in med, kontakta IT lokalt för vidare hjälp. Det är ytterst sällsynt att detta är fallet, men kan vara att man varit frånvarande under en längre period när SITHS-korten uppdaterades med nytt certifikat med högre säkerhetsnivå.