Presentationer CPUP-veckan 11–15 oktober 2021

De presentationer som godkänts av föreläsare för spridning kan ses genom att klicka på bifogade länkar. Några föreläsningar är ersatta av handouts i Power Point. Presentationer som inte kan ses (oftast föreläsningar med patientbilder) är inte upptagna i listan. Listan kan komma att ytterligare kompletteras. Alla filmer gick att se till och med 12 november 2021. Därefter har på begäran filmer med rödfärgade länkar tagits bort.
Det är inte tillåtet att kopiera ur presentationerna.
Tips: Om ljudet är svagt i föredragsfilmerna så testa att titta och lyssna på telefon eller platta!

Måndag  11/10   Årsrapportering  för CPUP
Introduktion/ Gunnar Hägglund:  Föredragsfilm
CP Sverige / Susanne Sandström: Föredragsfilm
Deltagare – Neuropediatrik /Kate Himmelmann: Föredragsfilm
Fysioterapi / Caroline Martinsson: Föredragsfilm
Arbetsterapi /Lena Krumlinde Sundholm: Föredragsfilm
Höfter/operationer / Gunnar Hägglund: Föredragsfilm
Kognition/ Ann Alriksson Schmidt: Föredragsfilm
Logopeder / Anita MCAllister: Föredragsfilm
Ortoser/Elisabet Rodby Bousquet: Föredragsfilm
Vuxen/Elisabet Rodby Bousquet: Föredragsfilm
Kate Himmelman – ”Dyskinetisk CP – utmaningar och möjligheter”. PowerPoint-presentation
Reidun Jahnsen – ”Är CP fortfarande en ”barnsjukdom”?: Föredragsfilm

Tisdag 12/10    Logopeder 
Ögonstyrd kommunikation för nybörjare / Helena Tegler: Föredragsfilm
Att ha knapp – upplevelser av mat och ätande hos barn som har en gastrostomi och deras föräldrar/ Ellen Backman : Föredragsfilm
Konsistenser enligt IDDSI – The International Dysphagia Diet Standardization Initiative / Liza Bergström. PowerPoint-presentation

Tisdag 12/10 1  Fysioterapeuter
Kontrakturutveckling i nedre extremiteterna. Vilken led drabbas först? Hur kan vi förebygga? –  Tvärprofessionell diskussion med fokus på preventiva insatser.
Introduktion /Caroline Martinsson: Föredragsfilm
Kontrakturutveckling i nedre extremitet/Erika Cloodt: Föredragsfilm
Diskussion 1: Erika Cloodt, Per Åstrand: Föredragsfilm
Diskussion 2: Erika Cloodt, Per Åstrand Fredrik Bergljung: Föredragsfilm
Evidensrapport om positionering /Katarina Lauruschkus: Föredragsfilm
Abducerat stående för höftprevention /Caroline Martinsson: Föredragsfilm
Höftutveckling efter operation – relation till abduktionsposition. /Gunnar Hägglund: Föredragsfilm                                                                                           
Klassificering av gång. Hur kan vi behandla olika typer av gångproblem? Introduktion/Cecilia Lidbeck: Föredragsfilm
Beskrivning av gångskala/ Tina Andersson: Föredragsfilm
Behandlingsprinciper /Cecilia Lidbeck: Föredragsfilm
Behandlingsprinciper /Gunnar Hägglund: Föredragsfilm
Behandlingsdiskussion av olika gångmönster/ Cecilia Lidbeck, Tina Andersson, Gunnar Hägglund:  Föredragsfilm  

Tisdag 12/10 Psykologer
Evidence for cognitive assessments in infants at high risk of CP. / Dr. Catherine Morgan, PhD, Senior Research Fellow at the University of  Sydney, Australia.  PowerPoint-presentation                                                     

Onsdag 13/10  Vuxna med CP
Dyskinesi hosvuxna med CP/Kate Himmelmann: Föredragsfilm
Hälsa hos vuxna med CP/Ulrica Jonsson: Föredragsfilm
Fatigue Management hos vuxna med CP/ Ellinor Nilsson, Agnes Lindskov, Séverine Hedberg. PowerPoint-presentation

Onsdag 13/10 Ortopedingenjörer
Ortosformuläret – Genomgång av formulär och lägesrapport registrering.
PowerPoint-presentation

Onsdag 13/10 Ortopeder 
Ska vi rutinmässigt ta bort osteosyntesmaterial? /Per Åstrand: Föredragsfilm
Operationskomplikationer/Per Åstrand: Föredragsfilm
Höftutveckling efter olika förebyggande operationer/Gunnar Hägglund: Föredragsfilm

Torsdag 14/10  Arbetsterapeuter och ortopedingenjörer.
Handortoser nu och i framtiden; Förskrivning utifrån mål och funktion, digital teknik och 3-d printing/ Mikael Sparr, Michael Ceder, Liljar Mar Kristjansson: Föredragsfilm
Bildstöd /Lena Adem: Föredragsfilm
Upper limb orthoses, evidence and practice / Brian Hoare. PowerPoint-presentation

Torsdag 14/10 Neuropediatriker
MR-klassifikation vid cerebral pares. /Kate Himmelmann: Föredragsfilm
CP-diagnostik och klassifikation.  /Kate Himmelmann: Föredragsfilm
Sammanfattning / Cecilia Lidbeck. PowerPoint-presentation

Fredag  15/10 Medverkanderådet
Hur upplever brukare en CPUP-undersökning? Linda Sandström, Susanne Sandström, Elisabet Rodby Bousquet: Föredragsfilm
Brukarberättelse: Kampen för mitt barns överlevnad. /Stephan Dahlin: Föredragsfilm            
Syskonperspektivet/ Jessica Lerner: Föredragsfilm
Att få spela fotboll – Från dröm till verklighet genom framefotboll. /Mathias Carlzon och Tina Andersson: Föredragsfilm