Uppdaterade formulär och manualer

Uppdaterade formulär och manualer för Arbetsterapi-, Fysioterapi- och Logopedformuläret är upplagda under fliken Formulär Barn. Det är små förändringar i år.
Arbetsterapi- och Logopedformuläret är nu (9/1) även uppdaterade i 3C.
Fysioterapiformuläret kommer att uppdateras onsdag 18 januari – och det är nedstängt den dagen.

OBS: Bedömningar gjorda under 2022 måste rapporteras in senast 28 februari för att säkert komma med i årsrapporten för 2022.

Vuxenformuläret och Ortosformuläret är oförändrade 2023.