CPUP-veckan 11-15 oktober 2021

CPUP-veckan kommer, på grund av pandemin, att vara ett helt digitalt möte i år 2021.
Deltagande i CPUP-veckan är kostnadsfritt, men anmälan krävs.
Alla är mycket välkomna!
Anmäl dig här till de programpunkter du är intresserad av

Rubrikerna anger vilka grupper som lagt de olika programmen eller tema för sessionen. Innehållet är ofta av intresse för flera yrkesgrupper och för personer med cerebral pares och deras anhöriga. Programmet kommer att uppdateras efterhand som fler programpunkter blir klara.

Måndag  11/10                           
09.00 – 11.00  Årsrapportering  för CPUP
11.00 – 12.00   Iona Novak – “Evidence of interventions, state of the art”
13.00 – 14.00   Kate Himmelman – ”Dyskinetisk CP – utmaningar och möjligheter”
14.00 – 15.00   Reidun Jahnsen – ”Är CP fortfarande en ”barnsjukdom”?

Tisdag 12/10 FM                         Logopeder                                   
09.00 – 09.15   Inledning. Anita McAllister
09.15 – 10.00   Ögonstyrd kommunikation för nybörjare / Helena Tegler
10.10 – 10.55   Att ha knapp – upplevelser av mat och ätande hos barn som har en gastrostomi och deras föräldrar/ Ellen Backman
11.10 – 11.55 Konsistenser enligt IDDSI – The International Dysphagia Diet Standardization Initiative / Liza Bergström  

Tisdag 12/10 EM 1                      Fysioterapeuter                        
13.00 – 13.55   Kontrakturutveckling i nedre extremiteterna. Vilken led drabbas först? Hur kan vi  förebygga? -Tvärprofessionell diskussion med fokus på preventiva insatser/Erika Cloodt, Caroline Martinsson, Per Åstrand, Fredrik Bergjlung
14.05 – 15.00 Evidensrapport om positionering och nya studier om stående och höftasymetri. / Katarina  Lauruschkus, Caroline Martinsson, Gunnar Hägglund
15.10 – 17.00   Klassificering av gång. Hur kan vi behandla olika typer av gångproblem? /Cecilia Lidbeck, Tina Andersson, Gunnar Hägglund

Tisdag  12/10 EM 2                     Psykologer
12.00-12.45      Evidence for cognitive assessments in infants at high risk of CP. / Dr. Catherine Morgan, PhD, Senior Research Fellow at the University of  Sydney, Australia
13.00-14.00   Uppdatering forskning. Cognitive Assessments among Children with Cerebral Palsy in Sweden and the Use of Alternative and Augmentative Communication and Interpreters. / Elisabeth O’Regan. School outcomes of adolescents with cerebral palsy in Sweden”. Johan Jarl
14.15-15.00      CPCog uppdatering. /Ann Alriksson-Schmidt

Onsdag 13/10 FM                       Vuxna med CP  
(program 08.30 – 12.30)        

08.30
Vuxna med dyskinetisk CP/Kate Himmelmann 
Att åldras med CP/Ulrica Jonsson
Fatigue Management för personer med CP/ Ellinor Nilsson, Agnes Lindskov, Séverine Hedberg
Smärtbehandling hos vuxna med CP/Kristina Tedroff
Hur fångar vi smärta hos vuxna med CP? Alexandra Frangoulis, Ann-Louise  Wibeck, Britt-Marie Rydh, Nina Kløve, Elisabet Rodby Bousquet

Onsdag 13/10 EM 1                   Ortopedingenjörer                  
13.00 –       Ortosformuläret – Genomgång av formulär och lägesrapport registrering

Onsdag 13/10 EM 2                   Ortopeder                                 
13.00 – 14.00 Tekniska råd vid femur och bäckenosteotomier / Thomas Dreher (Zürich)
14.10 – 14.40   Ska vi rutinmässigt ta bort osteosyntesmaterial? /Per Åstrand, Gunnar Hägglund         
14.50 – 15.20   Operationskomplikationer/Per Åstrand 
15.30 – 16.00   Höftutveckling efter olika förebyggande operationer/Gunnar Hägglund

Torsdag 14/10 FM                      Arbetsterapeuter och ortopedingenjörer.
Tema handortoser /Moderator Lena Krumlinde-Sundholm
09.00 – 09.15   Introduktion /Lena Krumlinde-Sundholm
09:15 – 10:15   Upper limb orthoses, evidence and practice / Brian Hoare 
10:30 – 11:40  Handortoser nu och i framtiden; Förskrivning utifrån mål och funktion, digital teknik och 3-d printing/ Mikael Sparr, Michael Ceder, Liljar Mar  Kristjansson.
11:40 – 12:00 Diskussion                                                                                                   

Torsdag 14/10 EM 1                   Arbetsterapeuter och handkirurger.
Tema Selektiv Neurektomi/ Moderator Marianne Arner
13.00 – 13.40   Principerna för selektiv neurektomi vid CP /Izabela Blaszczyk
13.40 – 14.45 Paneldiskussion Handkirurger, fallbeskrivningar                                                  
Tema delaktighet
15.00 – 15.30   Bildstöd /Lena Adem 
15.30 – 16.00   Barnkonventionen ungdomar med CP, Moderator Anders Sundin
16.00 – 16.20   Information om PEDI-CAT /Lena Krumlinde                            

Torsdag 14/10 EM 2                   Neuropediatriker
13.00 – 13.30   MR-klassifikation vid cerebral pares. /Kate Himmelmann
13.40 – 14.10   CP-diagnostik och klassifikation.  /Kate Himmelmann
14.20 – 15.00   Dyskinetisk CP. Definitioner och Dyskinesia Impairment Scale/Annika      Danielsson, Cecilia Lidbeck
15.10 – 16.10   Filmexempel och diskussion/  Cecilia Lidbeck, Annika Danielsson, Per Åstrand, Kate Himmelmann 
16.20 – 17.00   Behandling vid dyskinetisk CP Hur påverkas val av behandlingar av olika typer av tonusändring? / Kate Himmelmann, Cecilia Lidbeck, Per Åstrand

Fredag  15/10 FM                       Medverkanderådet
09.00 – 09.30   Hur upplever brukare en CPUP-undersökning? Linda Sandström, Susanne Sandström, Elisabet Rodby Bousquet
09.45 – 10.00 Brukarberättelse: Kampen för mitt barns överlevnad. /Stephan Dahlin
10.10 – 11.10 Paneldiskussion/frågestund med professionen: Att leva med CP.
11.20 – 12.10 Att få spela fotboll – Från dröm till verklighet genom framefotboll. /Mathias Carlzon och Tina Andersson.

CPUP-veckan kommer, på grund av pandemin, att vara ett helt digitalt möte i år 2021.
Deltagande i CPUP-veckan är kostnadsfritt, men anmälan krävs.
Alla är mycket välkomna!
Anmäl dig här till de programpunkter du är intresserad av, mer information i länken.