CPUP-veckan 11-15 oktober 2021

CPUP-veckan, kommer på grund av pandemin, att vara ett helt digitalt möte i år 2021.
Måndag 11 oktober presenteras årsrapporten följt av plenumpresentationer.
De följande dagarna kommer att vara fyllda med olika föredrag där varje yrkesgrupp/formulär kommer att stå för programmet, se nedan.
Deltagande i CPUP-veckan kommer att vara utan avgift, men anmälan kommer att krävas.
Anmälningslänk kommer att öppnas i slutet av sommaren..
Alla är mycket välkomna!

Preliminärt program CPUP-veckan 11-15 oktober 2021

Översikt

Måndag           
FM  Årsrapportering                                             
EM  Plenumföreläsningar     

Tisdag               
FM  Logopeder                                                       
EM 1  Fysioterapeuter            
EM 2 Psykologer

Onsdag             
FM  Vuxna med CP                                                
EM 1 Ortopedingenjörer       
EM2  Ortopeder

Torsdag            
FM Arbetsterapeuter                                          
EM 1 Arbetsterapeuter          
EM2 Neuropediatriker

Fredag              
FM Medverkanderådet

Preliminärt program
Rubrikerna anger vilka grupper som lagt de olika programmen eller tema för sessionen. Innehållet är ofta av intresse för flera yrkesgrupper och för personer med cerebral pares och deras anhöriga. Programmet kommer att uppdateras efterhand som fler programpunkter blir klara.

Måndag  11/10 FM                   
Årsrapportering

Måndag 11/10 EM                    
Plenum
Iona Novak – “Evidence of interventions, state of the art”
Kate Himmelman – “Dyskinetisk CP – utmaningar och möjligheter”
Reidun Jahnsen -” Är CP fortfarande en ”barnsjukdom”?

Tisdag 12/10 FM                        
Logopeder
Ögonstyrd kommunikation för nybörjare / Helena Tegler
Att ha knapp – upplevelser av mat och ätande hos barn som har en gastrostomi och deras föräldrar / Ellen Backman
Konsistenser enligt IDDSI – The International Dysphagia Diet Standardization Initiative / Liza Bergström

Tisdag 12/10 EM 1                     
Fysioterapeuter
Kontrakturutveckling i nedre extremiteterna. Vilken led drabbas först? Hur kan vi förebygga? -Tvärprofessionell diskussion med fokus på preventiva insatser/Erika Cloodt, Caroline Martinsson, diskussionspanel
Evidensrapport om positionering och nya studier om stående och höftasymetri? / Katarina Lauruschkus, Caroline Martinsson, Gunnar Hägglund
Klassificering av gång. Hur kan vi behandla olika typer av gångproblem? / Cecilia Lidbeck, Tina Andersson, Gunnar Hägglund

Tisdag  12/10 EM 2                    
Psykologer
Program kommer

Onsdag 13/10 FM                      
Vuxna med CP
Vuxna med dyskinetisk CP/Kate Himmelmann
Att åldras med CP/Ulrica Jonsson
Fatigue Management för personer med CP/ Ellinor Nilsson, Agnes Lindskov, Séverine Hedberg
Smärtbehandling hos vuxna med CP/Kristina Tedroff
Hur fångar vi smärta hos vuxna med CP? Alexandra Frangoulis, Ann-Louise Wibeck, Britt-Marie Rydh, Nina Kløve, Elisabet Rodby Bousquet

Onsdag 13/10 EM 1                  
Ortopedingenjörer
Ortosformuläret – Genomgång av formulär och lägesrapportregistrering
Handortoser nu och i framtiden; Förskrivning, digital teknik och 3-d printing/ Mikael Sparr,  Liljar Mar Kristjansson

Onsdag 13/10 EM 2                  
Ortopeder
Thomas Dreher (Zürich). Tekniska råd vid femur och bäckenosteotomier
Operationskomplikationer/Per Åstrand
Ska vi rutinmässigt ta bort osteosyntesmaterial? /Per Åstrand,  Gunnar Hägglund          
Höftutveckling före och efter olika förebyggande operationer / Gunnar Hägglund

Torsdag 14/10 FM                     
Arbetsterapeuter. Tema handortoser
Program kommer

Torsdag 14/10 EM 1                  
Arbetsterapeuter.
Selectiv Neuroectomi  (preliminärt)
Tema delaktighet (Bildstöd, Barnkonventionen)
Information om PEDI-CAT /Lena Krumlinde Sundholm

Torsdag 14/10 EM 2                  
Neuropediatriker
CP-diagnostik och klassifikation.  /Kate Himmelmann
MR-klassifikation vid cerebral pares. /Kate Himmelmann
Dyskinesi. Hur undersöker vi? Hur påverkas behandlingar av olika typer av tonusändring? /Cecilia Lidbeck, Kate Himmelmann

Fredag  15/10 FM                      
Medverkanderådet (preliminärt program)
Hur upplever brukare en CPUP-undersökning?
Brukarberättelse: Kampen för mitt barns överlevnad
Paneldiskussion/frågestund med professionen: Att leva med CP.
Att få spela fotboll –  Från dröm till verklighet genom frame-fotboll

Programmet som pdf