237 anmälda till lyckad Zoom eftermiddag om visual perception vid CP

– Intresset var mycket större än vad vi hade räknat med, säger Ann Alriksson-Schmidt. Tillsammans med sina nordiska kollegor Kristine Stadskleiv och Ro Robotham arrangerade och genomförde Ann Alriksson-Schmidt zoom-eventet i veckan om visual perception vid CP och om uppdateringen av CPCog. Deltagare från alla skandinaviska länder deltog.
Se mer information här.

Övriga bokade work shops under våren är:
24 februari: Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP approach), en ny målinriktad och personcentrerad metod för personer med cerebral pares och ryggmärgsbråck för att uppnå egen satta aktivitetsmål.
16 mars :   Adapted assessment of cognition of individuals with severe speech and  motor impairments.
26 april: Autism och ADHD hos barn med cerebral pares.

Läs mer och anmäl dig här!