Aktuell statistik över rapporterade barn och ungdomar

statistikVi har nu en kontinuerlig rapportering över hur många arbetsterapeut- och fysioterapeutrapporter som kommit in från respektive landsting. Statistiken och mer information finns under “Aktuell rapportstatistik” i listen ovan.