Artikel om smärta baserad på CPUP

news

Ann Alriksson Schmidt och Gunnar Hägglund har analyserat smärta hos barn med CP baserat på inrapporterad information i CPUP. Studien visar bland annat att 32% av alla barn 1-14 år rapporterades ha ont. Smärta var vanligare hos flickor och ökade med åldern till 50% bland 14-åringar. Smärtlokalisation var relaterat till GMFCS-nivå; smärta i underben fot var vanligast vid GMFCS I-II, smärta i knäled i GMFCS III och smärta i höft vid GMFCS IV-V. Artikeln kan laddas ned här.