Åtta nya artiklar baserade på CPUP publicerade under hösten

2020 blir ett rekordår då det gäller vetenskapliga artiklar baserade på CPUP.  Åtta nya artiklar har tillkommit under hösten. Dessa och övriga vetenskapliga artiklar återfinns under Forskning i menyraden ovan.
Beskrivning av resultaten på svenska under fliken “För dig med CP” kommer.