Bedömningsplan!

4Nu finns en ny utrapport i 3C som heter ”bedömningsplan”. Den finns för både arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Bedömningsplanen innehåller information om när nästa bedömning bör ske.  För att få fram bedömningsplanen gör följande: Logga in i Computo. 1. Välj ett register – Välj antingen ”CPUP arbetsterapeuter” eller ”CPUP sjukgymnaster”. 2. Välj en rapport – Välj ”-bedömningsplan”.
Klicka på ”Generera rapport”.  Ange sedan ”Tillhörande region” samt ev ”Distrikt” och klicka på ”Generera rapport”. När rapporten genererats klicka på ”Förklaring till bedömningsplan”. Där finns en utförlig beskrivning om hur planen tas fram samt hur den skall tolkas.  Observera att personnummer, bedömningsdatum, region, ev distrikt, GMFCS-E&R samt MACS måste vara ifyllt för att personen skall hamna i bedömningsplanen.”