Bildserie om att registrera i CPUP – ortosformulär

Nu finns en bildserie i pdf om att registrera i CPUP- ortosformulär. Bildserien finns under För vårdgivare/Barn-Vuxna/ Ortosformulär.  Bildserien informerar om ortosformuläret och svarar på frågorna: Varför registrerar vi i ortosformuläret? Hur registrerar vi? Vilka regioner är hittills med och rapporterar. Slutligen finns kontaktuppgifter.