Doktorsavhandling om höften vid CP

Bild1(1)Maria Hermanson, ST-läkare, försvarade den 16 juni i Lund sin avhandling ”Prevention of Hip Dislocation in Children with Cerebral Palsy”. Samtliga fyra delarbeten baseras på CPUP. I avhandlingen beskrivs bland annat CPUP-hip score, att HSA-vinkeln är en riskfaktor för utveckling av höftlateralisering samt att HSA-mätning är en reliabel mätmetod. En studie har visat att det efter ensidig variserande femurosteotomi är liten risk för att senare behöva operera kontralaterala sidan. Maria kommer att berätta om sin avhandling vid CPUP-dagarna i höst. Vi gratulerar Maria!