EBH-rapport om skolios klar

news

 
EBH-arbetet (Evidensbaserad habilitering)”Metoder för att förhindra utveckling av skolios hos barn/unga/vuxna med neuromuskulära funktionsnedsättningar” är slutfört. Arbetet har varit ett samarbete mellan CPUP och Föreningen Sveriges Habiliteringschefer och har letts av sjukgymnast Elisabet Rodby Bousquet. Rapporten kan laddas ned här.