Föreläsning om andningsgymnastik för barn och ungdomar med nedsatt rörelseförmåga

Tisdag 17 oktober, klockan 18 föreläser fysioterapeut Sonja Andersson Marforio om andningsgymnastik för barn och ungdomar med nedsatt rörelseförmåga. Föreläsningen ges via zoom, anmäl dig nedan.

Vad handlar föreläsningen om?
Många barn och ungdomar med nedsatt rörelseförmåga vid cerebral pares har problem med ökade slemmängder i luftvägarna och långdragna infektioner. Föreläsningen beskriver hur besvären kan yttra sig, vad sjukvården kan erbjuda och vad föräldrar/vårdnadshavare själva kan göra i hemmet för att underlätta situationen för sina barn. Behandling med rörelser och andningsträning syftar till att förebygga att stora slemmängder stannar kvar i luftvägarna, och man kan också behöva ha något extra att ta till i situationer med kraftiga infektioner.

Fysioterapeut Sonja Andersson Marforio är specialist inom pediatrik och har mångårig erfarenhet från Andningsteamet vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Hon har doktorerat om fysioterapeutisk behandling för barn med akuta luftvägsinfektioner.

Anmäl dig här till föreläsningen 17 oktober! Zoom länk skickas samma dag.

Varmt välkomna!
CP Sverige