Fortfarande möjlighet att anmäla poster till CPUP-dagarna

Logo CPUP Har ni genomfört eller planerar något utvecklingsprojekt eller någon forskningsstudie? Passa på att visa upp det genom en poster på CPUP-dagarna. Skicka en kort beskrivning eller abstrakt till Gunnar Hägglund (mail: gunnar.hagglund[at]med.lu.se).