Fredrik Bergljung kontaktperson för ortopedingenjörer

2Vid CPUP dagarna i Malmö enades ortopedingenjörerna i landet att utse Fredrik Bergljung till sin representant för att öka samarbetet och formalisera frågor kring ortoser i CPUP. Fredrik är nu adjungerad i centrala arbetsgruppen. Alla som har synpunkter och frågor kring ortoser i CPUP kan kontakta Fredrik (Fredrik.Bergljung@aktivortopedteknik.se)