CPUP nu infört i Skottland

1Efter ett par års planering är CPUP nu infört i hela Skottland. Programmet heter Cerebral Palsy Integrated Pathway Scotland. Man har ett eget webbaserat datasystem men följer i stort samma rutiner och formulär som CPUP i Sverige. Vid ett möte i Edinburgh 17 maj invigdes starten tillsammans med representanter från alla regioner.