Fysioterapiformuläret uppdaterat

Fysioterapiformuläret i CPUPs databas 3C är nu uppdaterat att gälla för 2019. Uppgifter från årets undersökningar kan därmed matas in i databasen.
Formuläret finns under menyrubriken Formulär Barn/Fysioterapi-Barn.
Direktlänk.