GMFCS självskattningsformulär nu på svenska

GMFCS självskattningsformulär finns nu i svensk version. Om habiliteringen skickar hem delar av FT-formuläret till familjen före CPUP-bedömningen passar det bra att bifoga den sida av GMFCS-självskattning som täcker barnets aktuella ålder. Då kan familjen tillsammans komma överens om vilken GMFCS-nivå som stämmer bäst. Om habiliteringen gör en annan bedömning så blir det ett underlag för en viktig diskussion mellan familj och habiliteringen. Formuläret finns även under Formulär Barn/Fysioterapi.

GMFCS Självskattningsformulär (sv)