God Jul och Gott Nytt År!

snowman16

Vi vill tacka för allt gott CPUP-samarbete under 2015 och önskar alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Vi har i dagarna fått besked att CPUP av SKL blivit upphöjt till den högsta Certifieringsnivån, Nivå 1-register. Det är ett erkännande av den positiva utveckling och nytta vi gemensamt åstadkommit med CPUP. Vi ser fram emot en fortsatt gott samarbete och utveckling av CPUP under kommande år.