Grattis Katina Pettersson!

Katina Pettersson disputerade 1 november vid Lunds universitet på sin avhandling ” Scoliosis in cerebral palsy” med professor Hans Tropp från Linköping som opponent.
CPUP gratulerar Katina Pettersson till en bra avhandling och både Katina och Hans till en bra disputation!