Häfte om kognitiva funktioner vid cerebral pares

Det kognitiva är lika viktigt som det fysiska

Häftet finns på:
amhariska
arabiska
dari
engelska
finska OBS: CP Finland har översatt, men även gjort en del ändringar så att broschyren gäller under finska förhållanden.
svenska

Kognitionshäftet kommer även att finnas på somaliska.

Kognitionshäftet informerar om vilka kognitiva svårigheter som barn och ungdomar med cerebral pares kan ha samt ger råd och tips. Informationen är skriven av en grupp av psykologer med lång erfarenhet av att arbeta med barn med cerebral pares och är baserad på evidens eller ”best practice”.
Beställ de häften ni vill ha för er habilitering eller annan enhet för att ge ut till era barn och ungdomar med CP och deras familjer eller skolor:  

Formulär för att beställa tryckta häften.

Se och hör en Zoom-inläsning av kognitionshäftet.

Lyssna nedan på separata ljudfiler för kognitionshäftets olika kapitel:

 1. Första sidan & Innehållsförteckning (Ljudfil)
 2.  Inledning (Ljudfil)
 3.  Vad är kognitiva funktioner (Ljudfil)
 4.  Kognitiva svårigheter vid CP (Ljudfil)
 5.  Vanliga svårigheter–Koncentration, uppmärksamhet och uthållighet (Ljudfil)
 6.  Minne (Ljudfil)
 7.  Språk (Ljudfil)
 8.  Visuell perception och visuospatial förmåga (Ljudfil)
 9.  Exekutiva funktioner (Ljudfil)
 10.  Hur kan man hjälpa? (Ljudfil)
 11.  Varar svårigheterna för alltid? (Ljudfil)
 12.  Mer Information (Ljudfil)
 13.  Stort tack till & Kontaktinformation (Ljudfil)

Vid frågor kontakta:
ann.alriksson-schmidt@med.lu.se
linda.sandstrom@med.lu.se

Författare: Barbro Lindquist, Åsa Korsfelt, Lisa Engde, Robin Nabbing
Sammanställt av: Linda Sandström, Elisabeth O’Regan och Ann Alriksson-Schmidt
I samarbete med: CPUP, CP Sverige och CP Danmark