Kontaktuppgifter uppdaterade

kontaktuppgifter

Uppdaterad information om ansvariga kontaktpersoner och koordinatorer i respektive län finns under kontakt/deltagande enheter i menylisten. Vi kommer att sprida fortlöpande information via personerna som är på listan så det är viktigt att vi fortsätter hålla listan aktuell. Hör av er till Penny Lindegren när något skall ändras eller kompletteras.