Kylbehandling av nyfödda minskar hjärnskadan vid CP

Kylbehandling av nyfödda med svår syrebrist vid förlossningen infördes som rutin i Sverige 2007, eftersom chansen att överleva ökar enligt vetenskapliga studier. I en ny artikel i Läkartidningen visar vi med hjälp av CPUP-data att barn med CP som kylbehandlats oftare får en bättre motorisk funktion än jämförelsegruppen med CP som inte fått kylbehandling; detta trots att den kylbehandlade gruppen hade svårare asfyxi-symtom under första levnadstimmarna. Också den kognitiva utvecklingen verkar bli bättre efter kylbehandling. Det är positiva nyheter och samtidigt ett exempel på värdet av CPUP för att utvärdera nya behandlingsmetoder i ordinarie sjukvård.
Läs mer i Läkartidningen, nr 35-36 2018:
Artikel: Kylbehandling efter förlossningsasfyxi minskar skadeutveckling
Kommentar: Kylbehandling av nyfödda har minskat svåra skador