Läkartidningen tar upp framgångsrik utveckling med CPUP

“CPUP – från reaktiv till preventiv behandling av cerebral pares. Framgångsrik utveckling med CPUP – kombinerat uppföljningsprogram och kvalitetsregister” är rubriken på en artikel om CPUP i senaste numret av Läkartidningen. Författarna redogör för CPUP:s historia och utveckling och beskriver framgångsfaktorer och eventuella framtida riskfaktorer.  Artikeln slår fast att “CPUP är ett exempel på att kvalitetstregister fungerar väl när de är integrerade i vården”.

Gå gärna in och kommentera artikeln och dela den på sociala medier!

Läs artikeln här.