Nu är kognitionsformuläret klart!

infoBrukarorganisationerna i Norden (CP Norden, i Sverige representerat av RBU) har sedan flera år framfört önskemål att CPUP skall kompletteras med uppföljning av barnens kognitiva funktioner. På CP Nordens initiativ har en grupp psykologer från Sverige, Norge och Danmark på ett förtjänstfullt sätt utrett och fastställt vilka instrument som skall användas och vid vilka åldrar rapportering skall göras. Mer om det står i rekommendationerna som finns bland manualerna i listen ovan. Kognitionsdelen i CPUP är utformad på samma sätt som kognitionsdelen i HabQ, habiliteringens kvalitetsregister, och som CPUP samarbetar med. De barn som rapporteras avseende kognition i HabQ behöver inte rapporteras till CPUP.

Respektive habilitering beslutar om man vill och kan delta i rapportering av kognitions-bedömningar till något av kvalitetsregistren. Vi hoppas efterhand få en bred anslutning. Kunskapen om kognitiva funktioners betydelse vid CP kommer att öka, liksom hur de samspelar med andra funktioner så som manuell och grovmotorisk funktion, kommunikation, syn, hörsel och omgivningsfaktorer, som alla påverkar personens möjligheter till aktivitet och deltagande.

Första versionen av ”CPUP – Kognition” finns nu i 3C. Vi är tacksamma för synpunkter på formuläret så att vi kan förbättra det efterhand. Manualen till 3C och föräldrainformationen är uppdaterad.