Ny artikel: PPAS utvärderat för barn

PPAS

Elisabet Rodby Bousquet och medarbetare har validerat och reliabilitetstestat PPAS (Posture and Postural Ability Scale) för barn med cerebral pares. Artikeln är publicerad i Clinical Rehabilitation. Studien visade att PPAS har hög interbedömarreliabilitet och förmåga att påvisa posturala problem och asymmetrier hos barn klassificerade på olika GMFCS-nivåer. PPAS har i tidigare studie visat sig fungera bra även för vuxna med cerebral pares.