Ny avhandling med data från CPUP

Derek Asuman

Hälsoekonom Derek Asuman, bilden, disputerade  den 15 september i Lund på en avhandling med titeln ”Labour market consequences of cerebral palsy in Sweden: Essays on the impact of an early-onset disability”.
Vi gratulerar Derek till den fina avhandlingen!
Läs avhandlingen här!