Ny avhandling och fyra nya artiklar baserade på CPUP

Jackie Casey disputerade i Lund 2 juni på en avhandling med titeln “Posture and mobility of children with cerebral palsy”. Vi gratulerar Jackie till en fin avhandling.
Avhandlingen kan läsas här.
Fyra nya artiklar har publicerats under våren. Artiklarna kan ses i menyraden ovan under fliken  Forskning och Publikationer/Vetenskapliga artiklar.