Ny doktorsavhandling med CPUP

omslag

Måns Persson Bunke, barnortoped i Lund, försvarade 6 november sin avhandling “Hip and Spine in Cerebral Palsy”. Samtliga fyra delarbeten baseras på CPUP. De är publicerade och finns i Publikationslistan ovan. Avhandlingen kan hämtas HÄR. Måns har bland annat visat att vi med CPUP minskar antalet barn som drabbas av sk windsweptställning, att cirka 50% av alla barn i GMFCS V utvecklar uttalad skolios fram till 18-årsåldern, att PPAS (Posture and Posture Ability Scale) är en valid och reliabel metod även för barn samt att den kliniska ryggbedömningen som görs i CPUP är reliabel och att vi med den säkert identifierar barn som behöver utredas vidare med ryggröntgen.