Ny Masteruppsats baserad på CPUP

newsFysioterapeut Marita Västerbo i Östersund har i sin masteruppsats jämfört barn som registrerats i CPUP före 3 års ålder med barn som registrerats efter 6 års ålder och som inte haft tillgång till uppföljning och insatser från svensk habilitering och sjukvård i förskoleåldern. Barnen som varit med i CPUP från tidig ålder hade vid 7-8 års ålder signifikant mindre svåra kontrakturer (röda värden) vad gäller hamstringsvinkeln, knäextension och dorsalflexion av foten.