Ny organisation för CPUP

infoVid årsskiftet förändras organisationen för CPUP. Förändringen innebär att den löpande driften sköts av Registerhållare (Gunnar Hägglund) och Registerkoordinatorer (Elisabet Rodby Bousquet och Penny Lindegren).  Elisabet samordnar och ger support vad gäller formulär, manualer och uppföljningsrutiner. Penny ansvarar som tidigare för support och helpdesk vad gäller 3C, inloggning och behörigheter. Även mötesformerna ändras med färre möten men med bredare representation. Organisationen beskrivs mer detaljerat under “Om CPUP” ovan. Elisabet ersätter Eva Nordmark som ansvarig för fysioterapiformuläret från årsskiftet.