Nytt magisterarbete om fysisk aktivitet

newsSjukgymnast Åsa Hägerholm Bränström har skrivit en magisteruppsats “Kartläggning av fysisk aktivitet hos barn med Cerebral Pares”. Åsa har med CPUP-data och genom strukturerade intervjuer studierat faktorer som stimulerar eller hindrar fysisk aktivitet hos barn med CP. Åsa såg bland annat ett samband mellan den fysiska aktiviteten hos barnen och föräldrarna, och mellan barnens tid i stillasittande och deras ISO-BMI. Uppsatsen kan läsas här.