Nytt medicinskt formulär för vuxna 

Ett nytt medicinskt formulär för vuxna med cerebral pares finns nu tillgängligt på hemsidan under För vårdgivare/Vuxna/Formulär och manualer/Medicinskt formulär för vuxna

Formuläret används för att rapportera in grundläggande medicinsk information om vuxna med cerebral pares och motsvarar neuropediatrikformuläret som används för barn och ungdomar.

Formuläret fylls med fördel i i samband med överföring/rapportering till vuxenuppföljningen, men det kan fyllas i oavsett ålder och oberoende av när personen kommit in i vuxenuppföljningen.