Ortosformulär för barn och vuxna

Frågor och svar om registrering av data i ortosformulären i CPUP

Manual till ortosformulär vid nyförskrivning

NYTT: Registrering av ortos i webbformuläret – instruktionsfilm

Ortos nedre

Ortos spinal

Ortos övre

För dig som är privatanställd ortopedingenjör:

Information om inloggning och behörighet för leg ortopedingenjörer

Ansökan om behörighet till CPUP-databasen för privatanställd ortopedingenjör

Förordnande CPUP för privatanställd ortopedingenjör