Uppdateringar i 3C!

uppdatering3c

VIKTIGT ANGÅENDE UPPDATERINGAR AV FORMULÄREN 

Söndagen den 2e februari är sista dagen som det går att rapportera bedömningar gjorda under 2013 i fysioterapi-, arbetsterapi-, patient- samt neuropediatrikformuläret. RC Syd kommer därefter att uppgradera till 2014 års version av dessa formulär.

Arbetsterapeuter se hit!

glasogonI version 10 av arbetsterapeuternas manual och formulär hade det smugit sig in lite småfel. Nu finns nya versioner ute på hemsidan så ni som redan (2014-01-18 eller tidigare) laddat ner formulär och manual får göra det igen!

CPUP-vuxen

Det ADL-formulär, som använts i vuxenuppföljningen, upphör att gälla från och med 1 januari 2014 och vi arbetar vidare under året för att hitta ett fungerande alternativ.

Rekorddeltagande vid CPUP-dagarna i Göteborg

tackVid årets CPUP-dagar i Göteborg deltog 500 personer, nytt deltagarrekord. Tack vare intensivt arbete av arrangörsgruppen från Västra Götaland var mötet perfekt organiserat, trots Congrex konkurs. Ett väl valt och varierat program bidrog till den goda stämningen. Stort tack till alla som bidragit till det lyckade mötet; bidragsgivare, utställare och arrangörer.

Nästa CPUP-dagar är planerade till Malmö 20-21 oktober 2014.

Congrex i konkurs men CPUP-dagarna genomförs som planerat

trafikljusCongrex Sweden AB, som vi anlitat för att organisera CPUP-dagarna, gick för en vecka sedan i konkurs. Inbetalda pengar till CPUP-dagarna är låsta i konkursboet. Tack vare välvilja från den nationella kvalitetsregisterorganisationen, Beslutsgruppen för de nationella kvalitetsregistren och genom att hotellen skrivit ned sina fordringar kommer vi att kunna genomföra mötet som planerat. Ni som redan betalat för konferens och hotell kommer med andra ord inte att drabbas av konkursen. Ni som ännu inte betalat för ert deltagande kommer att få information om hur ni kan betala inom kort.

I denna vecka kommer en ny anmälningslänk att finnas här på CPUP-hemsidan.
Det är ovanligt många som anmält sig till CPUP-dagarna så vi ser fram emot ett inspirerande möte!

 

Folke Bernadotte Stiftelsens stipendiat 2013 är…

Ololavaf Verschuren, PT, PhD, Assistant Professor at the Brain Center Rudolf Magnus, University Medical Center Utrecht and De Hoogstraat Rehabilitation, Utrecht, The Netherlands.

Hans forskning har fokus på pediatrisk rehabilitering, speciellt  kring utveckling av funktionella aktiviteter och stillasittande beteende hos barn med cerebral pares. Största delen av hans forskningsfokus har varit “fitness”mätinstrument och program för  barn och ungdomar som kan gå eller köra rullstol självständigt. Han har implementerat träningsprogram vid 18 rehabiliteringscentra/specialskolor i Nederländerna, Kanada och Australien. Andra forskningsområde är underlättande och hindrande  faktorer för delaktighet i fysisk aktivitet och sport, evidensbaserad praktik och hälsopromotion. folkebernadottestiftelsen

Missa inte honom på årets CPUP-dagar – för information se uppdaterat “program” till höger här på hemsidan!

 

Förbättringsprojekt från Västra Götaland

forbattringI Västra Götaland har fyra projekt genomförts med Caroline Martinsson som projektledare. I ett projekt har barn som anmälts sent till CPUP analyserats. I två projekt har röntgenuppföljning av höfter respektive ryggar analyserats. I det fjärde projektet har sjukgymnasters aktiva del i barnens behandling kartlagts.
Rapporter från samtliga projekt finns att läsa under “Publikationer”/”Magister- och andra projektarbeten”. Alla har möjlighet att söka startbidrag och råd för att genomföra förbättringsprojekt inom CPUP. Information om detta har skickats till alla verksamhetschefer i landet.

CPUP nu infört i Skottland

1Efter ett par års planering är CPUP nu infört i hela Skottland. Programmet heter Cerebral Palsy Integrated Pathway Scotland. Man har ett eget webbaserat datasystem men följer i stort samma rutiner och formulär som CPUP i Sverige. Vid ett möte i Edinburgh 17 maj invigdes starten tillsammans med representanter från alla regioner.