CPUP vuxen

Undersökningsformulär, med tillhörande manual, samt ADL-formulär till CPUP vuxen är nu uppdaterade och finns tillgängliga under fliken “CPUP vuxen”. Där finns nu även en manual till ADL-formuläret.
Uppgifter om kontaktpersoner för vuxenformulären i respektive region finns under fliken “kontakt/deltagande enheter”.

Sista inrapporteringsdag för 2012 är 28:e februari!

Sista datum för inrapportering av uppgifter från 2012 är 2013-02-28.

Efter det datumet tar vi fram filer, från samtliga formulär, till årsrapporten. Detta innebär att uppgifter, från 2012, som rapporteras in i 3C efter detta datum kommer att synas som ett bortfall i årsrapporten. Har någon problem att klara tidsgränsen är vi tacksamma för information tillpl@cpup.se i god tid före 28 februari.

Uppdaterad sjukgymnastmanual!

Från och med den 1e januari 2013 gäller en ny, uppdaterad sjukgymnastmanual samt tillhörande formulär.
De finns i den grå listen under ”Formulär/Manualer/PM”.
Det är beskrivning av ryggbedömning, beskrivning av fotbedömning samt referenser som är uppdaterade.