PEDI-CAT seminarium- Arbetsterapeuternas bidrag till ett tvärprofessionellt webbinarium 2023

Välkommen till CPUP:s lunchwebbinarium för arbetsterapeuter den 6 december 2023 kl. 12.00-13.30  (OBS! Förlängt 30 min!)

Det blir 90 minuter med information om PEDI-CAT, ett adaptivt, digitalt frågeformulär som kan användas av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, specialpedagoger, kuratorer och psykologer. PEDI-CAT ställer frågor om Daglig aktivitet, Förflyttning, Socialt/kognitivt och Ansvar och har även en modul för autismspektrumstörningar.

Föreläsare: Alexander Engdahl (Pearson Clinical), Lena Krumlinde-Sundholm (AT, docent Karolinska institutet), Susanne Nicklasson (AT, Habiliteringen Halland) och Katina Pettersson (FT, Med dr).

Mer information och länk till webbinariet.
Direktlänk till webbinariet.

Vid frågor: kontakta Katina Pettersson