Personer med motorisk funktionsnedsättning behöver mer psykologresurser

Resurserna för psykologisk utredning och behandling av personer med motorisk funktionsnedsättning har kraftigt minskat under senare år. Det skriver Barbro Lindquist, psykolog, i en debattartikel i senaste numret av Psykologtidningen (Nr. 1/2018).
Barbro Lindquist beskriver i artikeln hur behovet ser ut och hon debatterar vikten av att befintliga evidensbaserade vårdprogram följs och att registrering av kognitionsbedömning sker i CPUP .
Artikeln kan läsas här i Psykologtidningen, bläddra fram till sidan 40.