Enkät om att resa med barn med CP

Påverkar rullstolsförflyttning familjens resvanor? Emma Nyman, doktorand vid Umeå universitet, ska i en enkätstudie jämföra resmönster mellan familjer med och utan barn med funktionsnedsättningar. Studien riktar sig i synnerhet till föräldrar med rullstolsburna barn med cerebral pares.
Enkäten är godkänd av etikprövningsnämnd och granskad av CPUPs medverkanderåd, som bedömt studien som intressant. Vi planerar att presentera resultat av studien vid CPUP-dagarna 22-23 oktober.

Vi är tacksamma för alla som vill medverka i studien och besvara frågorna i enkäten!
Till enkäten: Att resa med barn.