Pojkar behandlas oftare med botulinumtoxin än flickor

Maria Franzen och medarbetare har, med data från CPUP, kartlagt behandlingspanoramat för botulinumtoxin i nedre extremiteterna. Av 3028 barn behandlades 28% av pojkarna och 23% av flickorna med botulinumtoxin under perioden 2014-2015, en könsskillnad som är statistiskt signifikant. Andel barn som behandlas har inte förändrats jämfört med perioden 2009-2010.
Läs artikeln här: “Treatment with Botulinum toxin A in a total population of children with cerebral palsy – a retrospective cohort registry study”