Presentationer 2016

Presentationer från CPUP-dagarna 2016 läggs ut efterhand som föreläsarna skickar sina presentationer till oss. Några presentationer har vi inte möjlighet att lägga ut alls på grund av sekretess och copyrightpolicy.

 

Årsrapport 2016
CP subtyper – en översikt  Lena Westbom
CPOP Danmark  Mette Johansen
EBH Skolios  Måns Persson Bunke
EDACS  Eva Sjöstrand
Funktionskonsultation  Michael Ceder och Johanna Eggenkamp
Gastrostomi vid cerebral pares  Kajsa Lamm och Lena Westbom
Hip and Spine in CP  Måns Persson Bunke
Klassifikationsövning – CP subtyper  Lena Westbom
Standing in children with CP  Ceciilia Lidbeck
Utveckling av handfunktion vid unilateral CP  Linda Nordstrand
Utredning av kognitiv funktion Kristine Stadskleiv