Problem att registrera i Vuxenformuläret

work

I samband med uppgradering av vuxenformuläret har problem uppstått så att det för närvarande inte går att komma in och registrera i formuläret. RC Syd arbetar för att lösa problemet. Vi beklagar och hoppas det snart fungerar igen.