Ny artikel om bakgrunden till kognitionsformuläret

news

Arbetsgruppen med deltagare från Sverige, Norge och Danmark som arbetat fram förslaget till kognitionsformulär i CPUP har publicerat en artikel som beskriver arbetet de genomfört. Artikeln innehåller en noggrann beskrivning av olika avvägningar som gjorts och bakgrunden till att vi infört kognitionsuppföljningen i CPUP. Referensen finns nu i publikationslistan.